5.درب اتوماتیک بیمارستانی

۵.درب اتوماتیک بیمارستانی

در محیط های حساس بیمارستانی بستگی به محل های مختلف درب های اتوماتیک سربی جهت جلوگیری از خطر ات تشعشعات و درب های تمام استیل جهت بالا بردن ضریب بهداشتی که قابلیت ضد عفونی دارند تولید و استفاده میگردد.

۷.درب اتوماتیک تاشو
۶.درب اتوماتیک لولایی
فهرست
مشاوره با کارشناسان ما